دستگاه لیزر سبز یا این که قرمز

توصیف تکثیر با قلمه : دستگاه لیزر
نام فارسی : افرای ژاپنی

نام ان دستگاه لیزر یسی : japanese maple

اسم علمی : acer palmatum

خانواده : aceraceae

افرا سبز

شکل و رنگ برگ ها با توجه به رقم زیاد متنوع است . رقم Bloodgood دارای برگ هایی به رنگ قرمز رنگ تیره با میزان میانگین میباشد که در پاییز به رنگ خیلی زیبایی ظاهر میگردد . رقم Dissectum درختچه ای به ارتفاع 3 . 5 متر با شاخ و برگ های ابشار دسته است . برگ ها در‌این رقم نازک و نخ مثل با برش های کوچک است . در فصل پاییز به زرد رنگ , نارنجی رنگ تا قرمز تیره مشاهده میشود . این دسته فرا بجهت طول ناچیز مناسب فضاهای کوچک به خصوص تراس منازل است . از این حیث خوب تر است در طراحی کاشت گیاهان آن را در لابه لای درختان وسیع گم نکرد . بلکه به علت صفات اختصاصی و Exotic خوبتر است در نقطه تاکیدی چشم انداز قرار گیرد . گیاهی است تماما مطلوب برای باغ های ژاپنی و در ترکیب چمن با سنگ و آب منظره فرا زمینی اخلاق می کند . برگ ها قابل انعطاف و حیاتی می‌باشند لذا از قرار دادن این نوع افراها علیه سطح ها داغ تابستانی نظیر پیش‌روی ساختمان ها یا پیاده روهای داغ می بایست دوری کرد . خوای مرطوب با مقداری سایه و ایمن از بادهای تند برای این نوع افراها مطلوب است .

درختچه افرای مینیاتور سبز ( مجنون ) دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
بر دستگاه لیزر گ درختچه افرا سبز ایستاده ( افرای چینی )
دستگاه لیزر
ازد دستگاه لیزر یاد و انتشار افرا :

دستگاه لیزر
بذر دستگاه لیزر ها پیشین از خشک شدن در سطح سبز یا این که قرمز رنگ جمع آوری گشته و بدون واسطه در بانک کاشته می گردد . در بهار جوانه زنی انجام خواهد شد . بذرهای خشک شده باید به بازه زمانی دو روز در اب با دمای 40 جايگاه سانتیگراد قرار داده دستگاه لیزر شوند و سپس در شرایط سرمای مرطوب قرار گیرند . بعضا از ارقام از روش لینک و پیوند تکثیر می شوند قلمه های قابل انعطاف به ارتفاع 12 – 20 ساتیمتر و تیمار شده با اکسین حدود 2 % در موقعیت میست ریشه می‌دهند . ته قلمه ها خوب تر است ش دستگاه لیزر کاف داده شود .
دستگاه لیزر
عک دستگاه لیزر س هایی دیگر از افرا سبز ایستاده ( چینی ) : دستگاه لیزر